ເມືອງສາລະວັນ ໄດ້ຮັບເຂົ້າສານຈຳນວນ 102ໂຕນ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 9-11 ກັນຍາ 2019 ນີ້ ເມືອງສາລະວັນ ໄດ້ຮັບເຂົ້າສານຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄະນະກຳມະການໄພພິບັດ ຂັ້ນແຂວງ ,ຄອບຄົວການນຳຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ພະແນກການ, ບໍລິສັດ, ນັກທຸລະກິດ, ຮ້າງຮ້ານ ແລະ ບ້ານ ທີ່ບໍໄດ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກນ້ຳຖ້ວຍ ລວມທັງໝົດ 102ໂຕນ. ເພື່ອເປັນການບັນເທົາທຸກໄຫ້ແກ່ ຄອບຄົວ, ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ຊາວເມືອງ ສາລະວັນ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງນີ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *